Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gevinstbeskatning av tomannsbolig

Regjeringen foreslår å endre skatteloven slik at eiere av tomannsboliger må ha brukt minst halvparten av bygningen som egen bolig (regnet etter utleieverdi), for at hele gevinsten skal være skattefri ved realisasjon av boligen. Forslaget fører til likebehandling av tomannsboliger og andre boligeiendommer når det gjelder vilkårene for gevinstbeskatning.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 3.5.