Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gjeldslette

Regjeringen foreslår å bevilge 292 millioner kroner til gjeldslette for fattige land i 2012. Bevilgningen vil hovedsakelig bli brukt til å følge opp Norges internasjonale forpliktelser til Verdensbankens og Det internasjonale pengefondets gjeldsletteordninger (HIPC og MDRI).

Handlingsplanen om gjeldslette for utvikling er retningsgivende for norsk gjeldspolitikk. Regjeringen arbeider for å bidra til at penger til bilateral gjeldslette gis i tillegg til annen bistand, slik Norge har gjort i en årrekke. Regjeringen vil bidra til debatt omkring «illegitim» gjeld og kreditoransvar, og vil gjennomføre en norsk gjeldsrevisjon.