Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grasrotandel

Kulturdepartementet har sendt et forslag til endringer i forskrift om Grasrotandelen på høring. Endringene i forskriften skal sikre at midlene kommer frivilligheten direkte til gode, samt forhindre og forebygge misbruk av ordningen.

Grasrotordningen fordelte om lag 300 millioner kroner i 2011.