Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnlovsjubileum

I 2014 er Grunnloven 200 år. Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 11 millioner kroner til kultursektoren i forbindelse med forberedelsene til grunnlovsjubileet.

De økte bevilgningene er knyttet til forberedelsen av jubileumsaktiviteter og blir delt mellom flere virksomheter i ulike kulturfelt, fra scenekunst og musikk til kulturvern, museum og språk. Den foreslåtte økningen gjelder: Foreningen Norden, Nobels Fredssenter, Melafestivalen, Hålogaland Teater, Bergen Nasjonale Opera, Dansens Hus, Dramatikkens hus, Riksmålsforbundet, Akershusmuseet, Jødisk Museum i Oslo, Hedmark fylkesmuseum, Mjøsmuseet, Hringariki, Næs Jernverksmuseum, Sørlandets Kunstmuseum, Museum Stavanger, Musea i Sogn og Fjordane, Sunnmøre Museum og Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Se også Stortingets nettsider om grunnlovsjubileet

Se også stikkordet om Eidsvollsbygningen.