Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hæren

Regjeringen foreslår en bevilgning til Hæren på 5 607 millioner kroner. Forslaget innebærer en reell bevilgningsøkning på 53,7 millioner kroner sammenlignet med 2012.

Budsjettforslaget legger opp til å videreføre det høye trenings- og øvingsnivået fra 2012, samt å innfase nytt materiell i Hæren. I 2013 starter en justering av Hærens innretning, som blant annet innebærer at panserbataljonen i Troms vil få et større innslag av vervede mannskaper, tilsvarende som Telemark bataljon. Denne utviklingen skal styrke Hærens evne til hurtig innsats for nasjonal og internasjonal oppdragsløsning.