Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Heimevernet

Regjeringen foreslår å bevilge 1 094 millioner kroner til Heimevernet. Forslaget innebærer en reell bevilgningsøkning på 10,5 millioner kroner sammenlignet med 2012.

I tråd med langtidsplanen for 2013–2016 legger Regjeringen opp til økt trening og øving av Heimevernets områdestruktur samt å tilføre mer materiell. Budsjettforslaget viderefører også det høye trenings- og øvingsnivået til innsatsstyrkene, hvor 90 prosent øves årlig. Tiltakene vil bidra til at Heimevernet videreutvikles og øker sin operative evne.