Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helse - pasientbehandling

Helse- og omsorgsdepartementets samlede budsjettforslag er om lag 146,7 milliarder kroner.

Regjeringens budsjettforslag legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på vel 2 prosent neste år – den høyest budsjetterte aktivitetsveksten noensinne for helseforetakene. Samlet foreslås det 1950 millioner kroner mer til drift sammenliknet med Saldert budsjett 2012. Veksten omfatter behandling innen somatikk, psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Det er lagt til rette for en vekst på 6,5 prosent innenfor offentlig poliklinisk aktivitet som omfatter psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi.

Beløpet fordeler seg med 206 millioner kroner til videreføring av høyere aktivitet i 2012 enn forutsatt i Saldert budsjett 2012, 1 609 millioner kroner til reduserte ventetider, generell økt pasientbehandling og kvalitet, 100 millioner kroner til særskilt styrking av tilbudet for pasienter som venter på brystrekonstruksjon og 35 millioner kroner til gjennomføring av ny kreftstrategi.