Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helse - samhandling og IKT

Regjeringen foreslår å bevilge 140 millioner kroner mer til oppfølging av samhandlingsreformen i 2013, slik at det til sammen er om lag 900 millioner kroner til formålet.

Ny fastlegeforskrift trer i kraft 1. januar 2013. Forskriften er et verktøy for å utvikle allmennlegetjenesten i tråd med reformen. Det ble i 2012 bevilget 50 millioner kroner til flere fastleger og kortere ventetider i den kommunale allmennlegetjenesten og til å finansiere nye oppgaver/økt aktivitet i ordningen som følge av forskriften. Det foreslås å øke bevilgningen med 50 millioner kroner for 2013.

Bevilgningene til elektronisk samhandling foreslås styrket med 90 millioner kroner i 2013. Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til å øke bruken av elektroniske meldinger. Målet er at alle kommuner, helseforetak og fastleger skal kunne kommunisere elektronisk. Regjeringen foreslår også 30 millioner kroner til ny elektronisk plattform i Helsedirektoratet/Helfo. I tillegg foreslås 15 millioner kroner for å videreutvikle den nasjonale helseportalen, helsenorge.no og 15 millioner kroner for å styrke standardiseringsarbeidet, forenkle skjemahåndtering og sette i verk sertifiseringsordninger for funksjonaliteten i de viktigste systemene i helse- og omsorgssektoren.