Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helse – nasjonal portal for turnuskandidater

For å sikre en funksjonell ordning, er det besluttet å gjøre endringer i turnustjenesten for leger. Ordningen endres fra loddtrekningsbasert til søknadsbasert. Det tas sikte på å sette i gang en søknadsbasert turnustjeneste fra og med februar 2013. Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til etablering av en nasjonal nettportal hvor stillinger utlyses og kandidater kan søke elektronisk.