Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hiv og aids

Regjeringen foreslår å videreføre Norges omfattende innsats internasjonalt i kampen mot hiv og aids. Støtten til FNs aidsprogram (UNAIDS) foreslås økt til 185 millioner kroner. En betydelig del av den foreslåtte bevilgningen på 450 millioner kroner til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria går også til dette formålet. Norge vil bidra til å oppnå FNs tusenårsmål om å gi alle aidssyke tilgang til medisinsk behandling, og samtidig ha et sterkt fokus på forebyggende tiltak og bekjempelse av stigmatisering og diskriminering.

Regjeringen viderefører støtten i 2013 til den internasjonale innkjøpsordningen for medisiner til utviklingsland (UNITAID). UNITAID har som mål å oppnå økt tilgang og reduserte priser på medisiner for behandling av hiv og aids, tuberkulose og malaria. I tillegg bidrar Norge til forskning for å utvikle effektive forebyggingsmidler mot hiv.

Se også FNs tusenårsmål.