Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Høyere utdanning og forskning - kvalitet

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 70 millioner kroner for å øke kvaliteten i høyere utdanning og forskning, med særlig vekt på profesjonsfagene.

Tiltakene innebærer blant annet en styrking av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen på 10 millioner kroner, oppfølging av velferds- og lærerutdanningene og oppretting av tre nye sentre for fremragende utdanning.