Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hurtigruta

Regjeringen foreslår nær 774 millioner kroner til statlig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes i 2013. Formålet med midlene er å sikre et tilbud for de distansereisende mellom Bergen og Kirkenes, og å sikre frakt av gods nord for Tromsø. Statens avtale med Hurtigruten ASA gjelder for årene 2012 – 2019, og i henhold til avtalen skal staten kjøpe sjøtransporttjenester for totalt 5,12 milliarder kroner i kontraktsperioden.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om kollektivtransport.