Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementets ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap er tydeliggjort og styrket etter 22. juli 2011. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Justis- og beredskapsdepartementet med 40 millioner kroner til departementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Forslaget innebærer blant annet økt kapasitet til analyse og krisehåndtering, samt til arbeid med samordning, tilsyn og øvelser.

Det legges også opp til å gjennomføre IKT-tiltak i departementet for bedre tilgjengelighet og sikkerhet.