Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kapitalflukt og skatt for utvikling

Regjeringen foreslår å bevilge nærmere 100 millioner kroner til arbeidet med kapitalflukt og skatt for utvikling, en videreføring av en gradvis økning over flere år. Målet er å begrense ulovlig kapitalflyt fra utviklingsland, øke investeringer som fremmer utvikling og handel med fattige land, slette gjeld og å sikre et tilstrekkelig skattegrunnlag for statsbyggingen i utviklingsland. Internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner involveres i økende grad i arbeidet. Kampen mot skatteparadiser står sentralt.