Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kosthold

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har vurdert en mulig ny særavgift på mat- og drikkevarer basert på mengde tilsatt sukker i varen. I samarbeid med helsemyndighetene har TAD også vurdert en utvidelse av gjeldende sjokolade- og sukkervareavgift til å omfatte flere produkter, blant annet is, kaker, kjeks og andre søte bakervarer. TAD anbefaler ikke å gjennomføre slike endringer.

TAD vil imidlertid vurdere enkelte mindre justeringer i avgrensningene av sjokolade- og sukkervareavgiften, og sende forslag om endringer i særavgiftsforskriften på alminnelig høring.

Finansdepartementet vil i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet fortsette arbeidet med å vurdere økonomiske virkemidler for å fremme et sunnere kosthold.

Det vises til Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 11.16 for en nærmere omtale av avgift på sjokolade- og sukkervarer.