Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Oljevern

Et nytt multifunksjonsfartøy for Kystverket blir ferdigstilt i 2013 og representerer en kraftig forbedret kapasitet til oljevernaksjoner.

Bevilgningen til oljevernberedskapen ble økt med til sammen 40 millioner kroner i budsjettene for 2011 og 2012, som foreslås videreført i 2013. Regjeringen foreslår at det bevilges til sammen 464,5 millioner kroner til oljevernberedskap på Fiskeri- og kystdepartementets budsjett for 2013.

Et prioritert område i oljevernberedskapen er å styrke kommunenes evne til å bistå under statlige aksjoner, herunder ved å sørge for at kommunene har tilgang til utstyrsdepoter med nødvendig utstyr.