Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Overgangsstønad for enslige forsørgere

Formålet med overgangsstønad til enslig mor eller far er å sikre inntekt for personer som har aleneomsorg for barn, og å gi midlertidig hjelp til selvhjelp slik at de kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.

Enslige forsørgere kan i dag motta ubegrenset antall hele treårsperioder med overgangsstønad dersom de får nye barn. For å gjøre overgangsstønaden mer arbeidsrettet, foreslår Regjeringen at varigheten på nye perioder med overgangsstønad begrenses til perioden fram til barnet har rett til barnehageplass etter barnehageloven § 12a. Forslaget innebærer at enslige forsørgere som tidligere har mottatt en full periode med overgangsstønad, det vil si i tre hele år, får begrenset varigheten på nye stønadsperioder.

Regjeringen foreslår også at det skal stilles krav om uforskyldt ledighet for rett til overgangsstønad når enslig mor eller far har hatt arbeid umiddelbart før han eller hun ble aleneforsørger. Regjeringen foreslår å iverksette begge endringene fra 1. januar 2013, for nye tilfeller.