Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rassikring

Regjeringen foreslår å bevilge 966,4 millioner kroner til rassikringstiltak på riksvegnettet.

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 551 millioner kroner som statlig tilskudd til rassikring på fylkesvegnettet.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg.