Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Redningshelikoptre – anskaffelse av nye helikoptre

Stortinget har besluttet at det skal anskaffes inntil 16 nye redningshelikoptre innenfor en kostnadsramme på 16,8 milliarder kroner. Anskaffelsen vil innebære en betydelig investering i redning og beredskap i Norge, og vil forbedre redningshelikoptertjenestens evne til å løse samfunnsoppgaver som søk, redning, luftambulanse og andre viktige samfunnsoppgaver. Det er lagt opp til å inngå kontrakt om nye helikoptre i 2013. I budsjettforslaget for 2013 er det tatt høyde for delbetaling i forbindelse med kontraktsinngåelsen.

Arbeidet med anskaffelsen er organisert i et eget prosjekt. Til prosjektorganisasjonen foreslår Regjeringen å bevilge til sammen 73,8 millioner kroner i 2013.