Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Redningstjenesten - varslingssystem

COSPAS-SARSAT (C/S) er et nødvarslingssystem innen den internasjonale redningstjenesten. C/S-systemet benytter satellitter for å fange opp nødsignaler og angi posisjonen til den som er i nød. Nødsignalene blir lest ned av nedlesestasjoner og overført til et Mission Control Center (MCC) for igangsettelse av redningsaksjoner.

Ny teknologi skal erstatte dagens system. Regjeringen foreslår å bevilge 6 millioner kroner til oppgraderinger ved Hovedredningssentralen i Bodø, slik at Norge kan videreføre sitt engasjement innenfor C/S-samarbeidet