Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Refleksprosjektet

Med Refleksprosjektet har departementet søkt å stimulere til debatt og gjennomtenkning av viktige veivalg i utenrikspolitikken. Refleksprosjektets annen del fullføres våren 2013. Det vil deretter bli vurdert hvordan arbeidet med utenrikspolitisk debatt og analyse skal videreføres innenfor departementets ordinære organisasjon. Det vil ikke utlyses tilskuddsmidler under Refleksprosjektet i 2013.