Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reindriftssenter

Regjeringen foreslår en bevilgning på 4,3 millioner kroner til drift av Internasjonalt reindriftssenter i Kautokeino. Senteret ble etablert i 2005 for å styrke det internasjonale samarbeidet om reindrift.

Bevilgningen omfatter 650 000 kroner til Reindeer Portal.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.