Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reisegodtgjørelse - statens satser

De skattemessige beløpsgrensene for bruk av egen bil mv. økes i tråd med resultatet av forhandlingene mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. For 2013 innebærer dette at kilometersatsen for bruk av egen bil økes fra 3,90 til 4,05 kroner per km for reiser inntil 10 000 km, og fra 3,25 til 3,40 kroner per km for reiser utover dette. De skattemessige satsene for andre framkomstmidler enn bil økes også i tråd med forhandlingsresultatet.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 3.6.