Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Reiseliv

Regjeringen la i april frem den nye reiselivsstrategien ”Destinasjon Norge”. Strategien følges nå opp med friske midler over statsbudsjettet i 2013.

  • 5 millioner kroner til opprettelse av en incentivordning som skal stimulere gjennomføring av en ny organisasjonsstruktur for reisemålsselskapene
  • 10 millioner kroner til utdeling av tilskudd som del av incentivordningen
  • 2 millioner kroner til pilegrimsstrategien