Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Renseanlegg i Longyearbyen

I 2012 ble det bevilget 14,6 millioner kroner for å starte arbeidet med å etablere et renseanlegg ved kullkraftverket i Longyearbyen. For 2013 foreslår Regjeringen å øke bevilgningen med 15,4 millioner kroner for å videreføre dette arbeidet. Renseanlegget er planlagt ferdigstilt i 2014. Tiltaket vil innfri rensekravene fra Klima- og forurensingsdirektoratet.