Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Retur av personer uten lovlig opphold

Regjeringen har som målsetting at personer som ikke oppfyller vilkårene for opphold i landet skal returneres raskt. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Utlendingsdirektoratet og politiet med til sammen 20 millioner kroner i 2013 for å øke antallet returer av utlendinger uten lovlig opphold. Forslaget legger til rette for 250 flere returer i 2013, hvorav 100 er tvangsreturer og 150 assisterte frivillige returer.

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.