Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Riksvegferjer

Regjeringen foreslår å bevilge 525,1 millioner kroner til kjøp riksvegferjetjenester. Ferjetilbudet foreslås i hovedsak videreført i 2013.

Innsettingen av nye ferjer fører til bedre kapasitet for enkelte samband.

Det er ellers lagt til grunn at kjøretøy- og passasjertakstene øker med gjennomsnittlig 3,3 prosent.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om veg.