Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rovvilt

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til oppfølging av rovviltforliket med 22 millioner kroner. Denne bevilgningen foreslås å gå til styrking av Statens naturoppsyn, godtgjøring av deltakere under skadefellingsforsøk, kurs- og informasjonssenter, overvåking og beredskapsordninger for håndtering av henvendelser om rovvilt i beitesesongen, samt bevilgning til utvidelse av et forvaltningsrettet forskningsprosjekt i sørsamiske tamreinområder.