Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tannhelse

Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner til tilbud om tannhelsekontroll hvert annet år for eldre over 75 år, med virkning fra 1. juli 2013. Der tannlegen følger statens honorartakster vil selve kontrollen være gratis, og dekkes av stønaden på 800 kroner.

Regjeringen foreslår å øke folketrygdens stønadsordning til tannbehandling for personer med varig sykdom eller med varig nedsatt funksjonsevne med 20 millioner kroner med midler som frigjøres som del av utfasing av ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter.

Regjeringen foreslår å styrke tiltak innenfor tannhelsetjenestens kompetanseløft og tiltak overfor særskilt utsatte grupper med 30 millioner kroner ved omdisponering fra folketrygdens stønadsordning til tannlegehjelp.