Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tap på fordring – fradragsrett

Regjeringen foreslår å endre reglene om avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper. Det foreslås å avgrense avskjæringsregelen mot fordringer på selskaper i lavskatteland og fordringer på boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap).

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 7.1.