Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Terrorisme

Det langsiktige arbeidet for å forebygge internasjonal terrorisme fortsetter. Regjeringen støtter aktivt gjennomføringen av FNs globale anti-terror-strategi. Denne har en bred tilnærming og vektlegger rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter i anti-terrorarbeidet. I tillegg satser Regjeringen på å bygge opp kapasiteter i justissektoren for å støtte aktuelle lands evne til å ivareta rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter i bekjempelsen av terrorisme.