Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tippenøkkel

Basert på prognose fra 1. juni 2012 vil det samlede overskuddet fra Norsk Tipping AS til fordeling over tippenøkkelen bli om lag 3,1 milliarder kroner i 2013. Fra og med 2015 foreslår Regjeringen at tippenøkkelen endres slik at 64 prosent skal fordeles til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Denne fordelingsnøkkelen ble også foreslått i Idrettsmeldingen.

Som ledd i innfasingen av den nye fordelingsnøkkelen legger Regjeringen i forbindelse med budsjettforslaget for 2013 fram forslag om å endre pengespilloven § 10, slik at Norsk Tippings overskudd fordeles med 47,9 prosent til idrettsformål, 14,6 prosent til kulturformål utenfor statsbudsjettet, 18 prosent til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner og 19,5 prosent til kulturformål (inntektsføres i statsbudsjettet).