Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toll - klær og tekstiler

Det er til sammen 11 forskjellige tollsatser for klær og tekstiler, og innenfor flere av varegruppene er det forskjeller i tollsatsene som framstår som vilkårlige. Regjeringen foreslår å redusere de høyeste tollsatsene for tekstiler, samt å jevne ut tollsatsene for enkelte typer klær. Endringene bidrar til å forenkle tollavgiftsstrukturen og til at noenlunde ensartede produkter behandles mer likt. For babyklær, diverse treningstøy, hansker og vevde sjal, skjerf og slips kuttes eksempelvis tollsatsene fra forskjellige nivåer mellom 5,9 prosent og 10,7 prosent til en felles tollsats på 5,6 prosent.

Se også Toll - utviklingsland

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 12.2. og i Faktaark: Endringer av tollsatser og tollpreferanser