Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toll - landbruksvarer

Regjeringen foreslår å legge om fra kronetollsatser til prosenttollsatser for biffer og fileter av storfekjøtt, lam og visse typer ost. Hensikten er å beholde rom for økte produsentpriser og markedsinntekter i jordbruket. For at ikke utviklingslandene skal komme dårligere ut foreslår Regjeringen å etablere en ny kvote på 500 tonn storfekjøtt. Innenfor kvoten får utviklingslandene den tollsatsen de har i dag. Det antas at de foreslåtte endringene vil ha begrenset betydning for prisene i norske butikker på kort sikt.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 12.3. og i vedlegg 6 om overgang til prosenttoll.