Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Toll - utviklingsland

GSP-ordningen (GSP- Generalized System of Preferences) sikrer de aller fattigste landene tollfri adgang til det norske markedet. Øvrige utviklingsland har mer begrensede tollfordeler. Regjeringen foreslår enkelte endringer i ordningen, blant annet ved at 29 mellominntektsland får økte tollfordeler på en del landbruksvarer og tollfrihet på klær og tekstiler. Videre foreslås det at alle ordinære utviklingsland gis lavere toll eller tollfrihet på enkelte landbruksvarer.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 12.4 og Faktaark: Endringer av tollsatser og tollpreferanser.