Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tollkredittgebyr

Regjeringen foreslår å legge om tollkredittgebyret (gebyr på kredittdeklarasjoner), samtidig som gebyrinntektene reduseres betraktelig. Omleggingen medfører at importører i måneder der de har benyttet seg av tollkredittordningen, vil bli belastet et gebyr på 100 kroner, uavhengig av antall deklarasjoner. Omleggingen vil gi en kostnadsreduksjon for de aller fleste av de om lag 23 000 som kan bruke tollkredittordningen i dag.

I årene 2004–2011 var gebyret 75 kroner per deklarasjon. For å redusere overprisingen ble gebyret fra 1. januar 2012 redusert til 47 kroner. Videreføring av gjeldende gebyrordning og -sats ville gitt en inntekt på om lag 170 millioner kroner. Den nye ordningen anslås å gi en inntekt på om lag 20 millioner kroner, som tilsvarer Toll- og avgiftsetatens kostnader ved ordningen. Omleggingen innebærer dermed en forventet besparelse for næringslivet på om lag 150 millioner kroner.