Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Tros- og livssyn

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke har rett på et årlig tilskudd per medlem fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av tros- eller livssynssamfunnet. Dette sikrer stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunn i Norge. Tilskuddet foreslås økt med mer enn 20 millioner kroner i 2013, til 230 millioner kroner.

Det kulturelle og religiøse mangfoldet i det norske samfunnet har økt. Det er et mål for Regjeringen å bidra til dialog og samarbeid mellom tros- og livssynssamfunnene i Norge. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og Islamsk Råd Norge bidrar aktivt til dialog og samarbeid mellom tros- og livssynssamfunn. Regjeringen foreslår å øke tilskuddene til de tre rådene med nesten 1 million kroner, til 5,7 millioner kroner, i 2013.