Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


T

Trosopplærings-reformen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 31,2 millioner kroner i 2013 til videre gjennomføring av trosopplæringsreformen i Den norske kirke. Forslaget innebærer en samlet bevilgning til oppfølging av reformen på 234,2 millioner kroner i 2013.

Reformens mål er at alle døpte fram til fylte 18 år kan tilbys et systematisk og sammenhengende opplæringstilbud i menigheten der de bor.

Se også pressemelding.