Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


U

Utviklingssamarbeid

For 2013 foreslås det bevilget 30,2 milliarder kroner til internasjonalt utviklingssamarbeid. Innsatsen mot fattigdom og klimaendringer vil da utgjøre 1 prosent av anslaget for bruttonasjonalinntekten i 2013. Med utgangspunkt i dette høye bistandsnivået vil Regjeringen videreføre satsingsområdene fra 2012, men med ytterligere vektlegging av satsingen på energi, klima, skog, rettferdig fordeling, helse og utdanning.

Regjeringen legger særlig vekt på Afrika, hvor også matsikkerhet vil stå sentralt.

De viktigste økningene i 2013-budsjettet foreslås fordelt slik:

  • Regjeringens klima- og skogsatsing – økning på 403,5 millioner kroner til tiltak mot klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland.
  • Energisatsingen – økning på 250 millioner kroner, medregnet økt satsing gjennom Norfund.
  • Matsikkerhet/landbruk – økning på i underkant av 200 millioner kroner.
  • Satsing på arbeidet med FNs helserelaterte tusenårsmål – økning på 650 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også økning på andre viktige områder i 2013, som nødhjelp, humanitær bistand, menneskerettigheter, utdanning, gjeldslettetiltak, faglig samarbeid og sivilt samfunn.

Se også FN.