Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Værradar

Regjeringen foreslår å bevilge 12,5 millioner kroner til bygging av en ny værradar på Helgelandskysten. Radaren vil bygges over to år og har en total kostnad på 25 millioner kroner.

Når radaren er i drift vil hele kysten være dekket av værradarnettet. Radaren vil være av stor betydning for varsling av ekstremvær, og vil kunne styrke sikkerhets- og beredskapsarbeidet i området.

Forbedret værvarsling i området vil bidra til å øke sikkerheten for den stadig økende skipstrafikken langs kysten. Radaren vil også bidra til bedre varsling av flyværet i området, og derved til økt flysikkerhet.