Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vegtilsyn

Regjeringen foreslår 15,5 millioner kroner til et nyopprettet statlig tilsyn med veginfrastrukturen for offentlig veg. Vegtilsynet, som ligger på Voss, ble offisielt åpnet i juni i år, og 2013 blir det første året tilsynet er i full drift.

Vegtilsynet er etablert med et tydelig organisatorisk og styringsmessig skille til den øvrige virksomheten i Statens vegvesen.