Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vektårsavgift

Kravene til utslipp av avgasser fra tunge kjøretøy vil skjerpes med de kommende EURO VI kravene. Miljøkomponenten i vektårsavgiften, som graderes etter hvilke EURO krav kjøretøyene oppfyller, foreslås justert tilsvarende. Dette skjer ved at avgiftstabellen utvides med en ny avgiftsklasse for kjøretøy som oppfyller EURO VI eller strengere fra 1. januar 2013. Satsene settes til mellom 84 og 252 kroner.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 11.4.4.