Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vikingskipene – Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo

Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner over tre år til Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo for å sikre vikingsamlingene på Bygdøy.

Et internasjonalt ekspertutvalg anbefalte i mai 2012 at vikingskipene og tilhørende samlinger ikke flyttes og at tiltak bør iverksettes for å bevare nasjonalskattene.