Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Visuell kunst

Regjeringen la frem stortingsmeldingen om visuell kunst, Meld. St. 23 (2011-2012) i mai 2012. I meldingen fremmes en rekke forslag for å styrke feltet gjennom tilskudd til institusjoner og tiltak innenfor Kulturdepartementets budsjett. Oppfølgingen vil skje gjennom en prioritering av det visuelle feltet i kommende budsjettframlegg.

Se også egen pressemelding, 04.05.2012, nr 37/12 om stortingsmeldingen.

 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til visuell kunst med 43,2 millioner kroner i Statsbudsjettet 2013. I økningen inngår blant annet følgende:

  • 4,6 millioner kroner til det visuelle kunstfeltet under Norsk kulturfond
  • 6 millioner kroner under Norsk kulturråd
  • 5,6 millioner kroner til kunstformidlingsinstitusjoner og kunstmuseer
  • 12,6 millioner kroner til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, hvorav minimum 5 millioner kroner til Munch-jubileet i 2013
  • 2,7 millioner kroner til monument over Christian Frederik
  • 5,2 millioner kroner til nasjonale minnesteder etter 22. juli 2011
  • 1,5 millioner kroner i økning i forbindelse med grunnlovsjubileet 2014