Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Voksenopplæring

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner over fire år for å legge bedre til rette for at flere lærere i voksenopplæringen skal kunne ta etter- eller videreutdanning.

Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse er en viktig forutsetning for elevenes læring. Regjeringens etter- og videreutdanningsstrategi for lærere Kompetanse for kvalitet omfatter også lærere i voksenopplæringen, men denne gruppen har i liten grad fått mulighet til å delta gjennom ordningen.