Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vrakpant

Regjeringen foreslår å øke vrakpanten for kasserte biler fra 2 000 kroner til 2 500 kroner fra og med 2013.

I fjor økte Regjeringen også vrakpanten med 500 kroner.

Økningen finansieres ved å øke vrakpanteavgiften fra 1 700 kroner til 2 000 kroner per kjøretøy.

Se også Bilavgifter, Engangsavgiften og Omregistreringsavgiften.

For å illustrerer de foreslåtte endringene har vi laget en egen bilkalkulator der du kan sette inn dine opplysninger og få disse regnet ut med dagens avgifter og foreslåtte avgifter for 2013.

Se også tabeller med avgiftsendringer for noen bilmodeller.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2012-2013) punkt 11.4.2.