Statsbudsjettet 2014

- Regjeringen legger fram et budsjett for 2014 som trygger arbeidsplasser, verdiskaping og velferd og bidrar til et arbeidsliv der alle kan delta, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Forslaget er godt tilpasset en situasjon der kapasitetsutnyttelsen er nær det normale, men der næringslivets kostnader og husholdningenes gjeld er kommet opp på et høyt nivå.

Pressemeldinger

Et budsjett for arbeidsplasser, verdiskaping og velferd

Regjeringens forslag til budsjett utvider og forbedrer fellesskapsløsningene.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2014

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2014 er et nytt steg i retning av mer omfordeling, mindre muligheter for skattetilpasning, mer likebehandling og et bedre miljø. Det samlede skatte- og avgiftsnivået holdes uendret i tråd med skatteløftet.

Forenklet selvangivelse for næringsdrivende

- Den forenklede selvangivelsen vil være mye lettere å fylle ut, og jeg er glad vi på denne måten kan bidra til å redusere næringslivets kostnader, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

 

Budsjettspørsmål

BudsjettspørsmålFinansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser fra Stortinget og legger disse ut fortløpende her

Statsbudsjettet på 1-2-3

Statsbudsjettet på 1-2-3Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2014.

Bilkalkulator

BilkalkulatorRegjeringen foreslår nye justeringer i engangsavgiften for ytterligere å stimulere til kjøp av miljøvennlige biler.

Tallene bak figurene

Tallene bak figureneHer finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2014, som legges ut i Excel- og Html-format.

Fylkesoversikt

FylkesoversiktFå oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet for ditt fylke.

Reduksjon av bilavgiftene

Reduksjon av bilavgifteneRegjeringen fortsetter reduksjonen av bilavgiftene. 

Avgiftssatser 2014

Avgiftssatser 2014Avgiftssatser i 2013 og foreslåtte satser for 2014

Skattesatser 2014

Skattesatser 2014Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2013 og i forslag for 2014

Fordelingsvirkning

FordelingsvirkningFordelingsvirkning av skattesatsene.