Bilkalkulator

I statsbudsjettet for 2014 fortsetter regjeringen arbeidet med å stimulere til kjøp av mer miljøvennlige biler. Regjeringen foreslår å redusere innslagspunktene i CO2-komponenten og øke satsene for biler med CO2-utslipp over 160 g/km. NOx-komponenten økes for å stimulere til valg av biler med lave lokale utslipp. Samtidig reduseres effektkomponenten slik at engangsavgiften totalt sett ikke øker. Samlet er utslagene små for de fleste biler.

Ved å legge inn biltype og bilens vekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og motoreffekt vil du se differansen i nominelle kroner mellom dagens avgiftsregelverk og det som foreslås for 2014. Normalt vil satsene i engangsavgiften oppjusteres fra år til år ut fra forventet prisvekst. For en gjennomsnittlig personbil utgjør denne prisjusteringen i underkant av 2 000 kroner i økt avgift fra 2013 til 2014.

Opplysningene som skal settes inn i kalkulatoren vil framgå av modelloversikten til forhandlere og bilprodusenter. Disse kan du finne på deres nettsider. Dersom du ikke finner opplysninger om NOx-utslipp vil kalkulatoren automatisk sette NOx-utslippet til et gjennomsnitt for din biltype.

Bilens egenvekt (kg) 1)
Bilens CO2- utslipp (g/km) 2)
Bilens NOx- utslipp (mg/km) 3)
Bilens motoreffekt (kW eller hk) 4)
Biltype
Engangsavgiften blir 390 kroner lavere med det nye forslaget

1) Der bilens oppgitte egenvekt inkluderer fører må du trekke fra 75 kg før du legger dataene inn i kalkulatoren.  2) CO2-utslipp ved blandet kjøring.
3) Hvis du ikke fyller inn tall, beregnes et gjennomsnittlig utslipp av NOx for illustrasjonen sin skyld. For dieselbiler er dette 150 mg/km og for bensinbiler er dette 30 mg/km. Utslippet for hybridbiler og ladbare hybridbiler blir også satt til 30 mg/km. Tar da forbehold om at engangsavgiften vil avvike litt for din bilmodell basert på gjennomsnittlig utslipp i stedet for det faktiske NOx-utslippet din bilmodell har.
4) For hybridbiler og ladbare hybridbiler er ikke effekten av elektromotoren inkludert i avgiftsberegningen. Oppgi derfor kun effekten fra forbrenningsmotoren.

 

Kalkulatoren tar utgangspunkt i gjeldende avgiftssatser for 2013 og forslag til satser for 2014. Resultatene som kommer fram illustrerer de foreslåtte endringene, og er ikke bindende avgiftsfastsettelse. For eksakt avgiftsberegning henvises det til Toll- og avgiftsdirektoratet.

Det gis et sjablongmessig fradrag i egenvekten på 15 prosent for ladbare hybridbiler og 10 prosent for andre hybridbiler. Hybridbiler er biler som har både forbrenningsmotor og elektrisk motor. Dersom batteriene kan lades fra ekstern strømkilde er det en ladbar hybridbil. Dette er referert til som “ladbar hybrid” og ”vanlig hybrid” i kalkulatoren. Biler som kan kjøre på drivstoff med minst 85 prosent etanol får et fradrag på 10 000 kroner i engangsavgiften. Dette er referert til som ”fleksifuel/E85” i kalkulatoren.

Elbiler er fritatt for engangsavgift (men ikke vrakpant).

Se også pressemelding 42/2013 og Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 7.

Se også tabeller med avgiftsendringer for noen bilmodeller.

Se Toll- og avgiftsdirektoratets kalkulator for beregning av engangsavgift for bruktimport av biler.