Finansdepartementet

Prop. 1 S Gul bok

(2013–2014)

Statsbudsjettet 2014

Tilråding fra Finansdepartementet 4. oktober 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Dokumentet i pdf-format