Kulturdepartementet (KUD)

Prop. 1 S

(2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2013

Bibliotektjenester for innvandrere og flyktninger

9 260

Bibliotektjeneste i fengsel

20 950

Bibliotektjeneste på Svalbard

310

Døves Tidsskrift

408

Finsk bibliotektjeneste

410

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

290

Lyd- og videoboktiltak

860

Nord-Sør-biblioteket

500

Norges Blindeforbund – Punktskrifttrykkeri

5 200

Norsk Bibliotekforening

400

Tiltak for døvblinde (Foreningen Norges døvblinde)

4 750

Døves media

6 500

Sum:

49 838